Příspěvek od Nadace na ochranu zvířat

13.05.2021

Dne 10.5.2021 jsme obdrželi příspěvek od Nadace na ochranu zvířat ve výši 5.000Kč, které byli použity na pokrytí části nákladů za pejsky z Pardubického pekla.

Moc děkuejeme!